Historie

Jízdní stroj koněspřežné dráhy Č.Budějovice-Linec / Farmaschine/Mechanický vůz.

Železniční muzeum Národního technického muzea v Praze soustřeďuje vedle historických sbírek i dokumenty z počátku železnic na našem území. V archivu a sbírkovém fondu vynálezce Josefa Božka a jeho syna Romualda byla nalezena stať včetně popisu prvního mechanického vozu a jeho použití v r.1825 na dokončené části trati koněspřežné železnice České Budějovice – Linec. Tento mechanický vůz zvaný Fahrmaschine / Jízdní stroj, byl prvním předchůdcem dresiny. Pochopení postavit repliku tohoto historického stroje na rozchod 1106 mm se našlo ve vedení firmy LOSTR Louny, kde se jízdní stroj vyrobil k výročí 135let trvání firmy. CZ LOKO se na výrobě rovněž podílelo dodávkou obručí na výrobu dvojkolí, které byly vyzískány z vadných obručí polského „čmeláka“.

Stroj byl slavnostně pokřtěn 5.června 2008 v Lounech a následně byl vystaven v rámci Muzeální noci v Národním technickém muzeu Praha v podvečer a noci ze 14 na15 června 2008 v Praze.

Provozní zkouška na koněspřežné trati v Kerschbaumu v Rakousku dne 21.června t.r., potvrdila plnou provozuschopnost stroje a jízdní stroj projel spolehlivě několikráte celou trať i se všemi nástrahami v ostrých obloucích a na výhybnách. Další „mezinárodní“ křest pak proběhl dne 16.srpna a následoval převoz do Českých Budějovic, kde 13.září byl představen veřejnosti. Jeho jízdní vlastnosti si v Českých Budějovicích vyzkoušel i ministr kultury Jehlička a jihočeský hejtman Zahradník. Tak se do Českých Budějovic vrátil po více než 183letech. Nájemní smlouva a zapůjčení mechanického vozu na koněspřežnou trať do Pferdeeisenbahn muzea Kerschbaum bylo podepsána dne 20.června 2009 v Rakouském Třešňovci a tam je možné si jízdu vyzkoušet.

Dresina se šlapadly z r.1825 – Fahrmaschine

Ale podívejme se do dobového popisu z pamětí Romualda Božka: Pro Budějovice – Linec železnici, navrhl a postavil Božek (můj otec) také jeden elegantní čtyřsedadlový mechanický vůz, který silou nohou jednoho muže poháněn byl, v takovém podnikatel Gerstner (junior) s třemi akcionáři hotovou trasu za účelem prohlídky velmi často pojížděl. Za vozem vzadu jsou dvě šlapadla, které jsou na zadní osu připevněna a spojena tak, že přes střídání a zvedání tíhy těla se rotací pohyb přenáší a vůz bez zvláštního úsilí v krátké chvíli rychle běží. S vlastní posuvnou brzdou může vůz rychle běžet a není omezován, což také ke klidnému chodu přispívá. Po projetí velmi dlouhé trati a jejíž prohlížení trvalo přes 1 hodinu – bylo vedle železnice ve velkém vyžadováno od čekajících mužů možnost pohánění vozu a svezení se . Vlevo železné dráhy nechal Božek státi muže kteří jeti chtěli, vpravo stáli ti jež na vozu svezli se a z  vozu seskočili. Zvláště po první zkušební jízdě byl Božek nejen všeobecně uznávaný a od odborníků chválený, když po železnici s čtyřmi osobami obsazený vůz velmi rychlého běhu dosáhl a kromě toho na krátkém úseku rovněž zastavili. Také na provisorní nádraží v Českých Budějovicích došlé obecenstvo a měšťanstvo bylo po železnici voženo a od přihlížejících bouřlivě pozdravováno – právě tak obvykle drsný a hrdý, na pochvalu a potlesk velmi skoupý Gerstner k Božkovi pravil se slovy a přátelským stiskem: Vy musíte mé blízké přátelé voziti !! Vy budete hodně mých přátel v jízdě cvičiti !!

Že se uvedený jízdní stroj na koněspřežné železnici běžně používal dokládá i historická příhoda ze dne 16.listopadu 1827 u Kamenného Újezdu, kdy se stavitel F.A.Gerstner v podvečer vracel na mechanickém voze z kontroly tratě a byl zastaven bandou individuí a ohrožován klacky. Celý případ vyšetřoval a řešil Magistrát v Českých Budějovicích. Individui byli stavební dělníci, kterým pachtýři stavebních prací za vykonanou práci nevyplatili mzdy a tak chtěli po Gerstnerovi aby zakročil. Bohužel nenašli u něj podporu. Pachtýři s celým obnosem zmizeli!


Technická data jízdního stroje:
Výrobce:	 Polytechnická škola Praha 1825/ Josef Božek/
 LOSTR a.s. Louny 2008, výr.číslo 1, typ:Božek
Rozchod:	3 1/2 stopy/1106 mm
Váha/hmotnost:	10,5 vídeňského centu/530 Kg
Rychlost:	2 rak.míle/hod//	15 km/hod
Počet osob:	4 přepravované/	1 pohon/1 brzdař= celkem 6 osob

Poznámky: 1) Uvedený jízdní stroj je evidován pod pol.13.ve výčtu vozů zahrnutých do nájemní smlouvy na opravy a údržbu vozidel podepsané dne 24.října 1827 v Kaplici mezi rytířem Františkem Antonínem Gerstnerem a nájemcem oprav kolářem Janem Součkem ze Švihova u Klatov. Ten m.j. obdržel za údržbu jízdního stroje pevnou platbu 4krejcary denně, tj. 2floriny(zalatky) za měsíc.

Ing.Václav Zahrádka 5.7.2009