Historie

Z historie našeho muzea železničních dresin

   Dlouhé období se zaobíráme historií železnic a především dresinami. Specielně dresinami na pohon lidskou silou. V této sféře úzce spolupracujeme s Národním technickým muzeem v Praze a nadšenci , resp.modeláři z Lysé nad Labem, samozřejmě i dalšími lidmi stejně potrefenými.

    Bohužel několikráte jsme museli měnit naše působiště  a tím dresiny trpěly. Proto jsme se rozhodli vybudovat základnu na Čachrově – šumavském městysu, byť zde není železnice a do nejbližší železniční stanice Běšiny je to cca 6km.

   Zde jsme postavili budovu depa – garáže pro naše stroje a krátkou předváděcí železniční trať. Máme tak naše stroje dobře uschovány a můžeme kvalitně provádět jejich údržbu a opravy. Prostory i dresiny jsou přístupny  k prohlídkám veřejností.